در حال حاضر امکان فروش این دستگاه به صورت آنلاین امکانپذیر نیست. لطفا جهت دریافت اطلاعات از قیمت و شرایط فروش با ما تماس بگیرید.

شماره های تماس 

۷۵۵۹ ۴۹۳  ۰۹۱۲  –  ۴۲ ۰۹۳۱ ۸۶  ۰۲۱